Ředitelka

458409_380594365311245_581179280_oŘeditelkou školy byla v roce 2007 jmenována
Bc. Marie Rumpíková DiS.

Na ředitelku školy se s důvěrou obracejte, kdykoli máte pocit, že je něco nezodpovězeno a zajímají Vás záležitosti týkající se výchovy a vzdělávání Vašeho dítěte.

Ředitelka školy zodpovídá za chod této organizace a vztahy s veřejností. Vytvořila vizi spolupracující školy,  která si klade za cíl profesionalitu, výsledky práce s dětmi i prostředí odpovídající rodinnému typu školy.

Stanovila motto školy: „Vymyslím a dokážu, naučím a ukážu, vždyť já a ty, to jsme my!“

Ředitelke školy je členkou Řídícího výboru MAP ORP Beroun. /Místní akční plán rozvoje vzdělávání obcí s rozšířenou působností Beroun/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt si klade za cíl vytvořit partnerství mezi všemi relevantním aktéry ve vzdělávání. V rámci projektu bude docházet ke sdílení příkladů dobré praxe a spolupráci mezi jednotlivými cílovými skupinami (školskými zařízeními, zřizovateli školských zařízení, dětmi a žáky, rodiči dětí a žáků, pedagogickými pracovníky, veřejností, pracovníky popularizujícími vědu).

map-orp-beroun