Charakteristika vzdělávacího programu

 

13350266_1049211435160019_3055278101775623812_oVzdělávací program Mateřské školy Kublov vychází z rámcových cílů předškolního vzdělávání a směřuje k rozvoji klíčových kompetencí v souladu s RVP PV.
Základní identifikací vzdělávacího programu naší školy je implementace filozofie sebeřízení S.R.Coveyho do výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Právě v zavedení plánovitého a efektivního sebeřízení do oblasti předškolního vzdělávání vidíme hlavní přínos naší školy.
Principy 7 návyků podle S.R.Coveyho prohlubují a upevňují rozvoj charakterových vlastností dětí, rozvoj jejich kompetencí tak, aby mohly uspět ve 21. století.
Důsledná podpora rozvoje osobního potenciálu každého jednotlivého dítěte je hlavním cílem našeho výchovného působení. Škola vyjadřuje své přesvědčení o možnosti pěstování vnitřní síly a vedení ostatních správným směrem. Škola tvoří prvky školního folkloru a používá svůj soubor hodnot a pravidel, která jsou tvořena celým společenstvím školy. Rodiče mají kdykoli možnost tyto tradice či školní kulturu spoluvytvářet. Škola se zaměřuje na výjimečnost dětí a výjimečnost školy.

Exkluzivní nabídkou pro děti jsou projekty, které zdarma přináší Vašim dětem seznámení se základy angličtiny. Se všemi dětmi pracujeme s projektem čtení a projektem prevence sociopatologických jevů.