1. třída

První třída se nachází v prvním patře budovy a navštěvuje ji celkem 14 dětí nejmladšího věku. Na třídě panuje pohodová atmosféra, která umožňuje individuální péči nejmladším dětem. Šatna 1.třídy se nachází rovněž nahoře v prvním patře, po příchodu do budovy se děti přezouvají v chodbě přízemí a přezuté pokračují do prvního patra.

13418611_1049185041829325_3484230181988394495_o

Denní režim

6.45 – 7.30 –    scházení dětí ve 2.třídě v přízemí

7.30 – 8.15 –    odchod dětí s učitelkou do 1.třídy, ranní pohybové aktivity, individuální činnosti, relaxační a adaptační aktivity, výtvarné a pracovní činnosti dle volby učitelky a aktuální situace na třídě

8.15 – 8.45-     odchod na svačinu, pobyt v jídelně, hygiena

8.45 – 11.15-     dopolední výchovně vzdělávací činnost, sebeobslužné činnosti v šatně, odchod na pobyt venku, pobyt venku, hravé činnosti s přírodninami, pohybové a poznávací činnosti, příchod do školky, sebeobslužné činnosti v šatně, hygienické návyky, příprava na oběd

11.30 – 12.00 – oběd, odchod dětí po obědě

12.00 – 13.00 – relaxační činnosti ve 2.třídě, příprava na odpolední odpočinek

13.00 – 15.00- odpolední odpočinek, relaxační činnosti, komunikativní činnosti, vyprávění nad knížkami, poslech pohádky, relaxační hudby

15.00 – 15.30-  odpolední svačina

15.30 – 17.00 – odpolední činnosti dětí, pobyt venku, rozchod domů