Evropské dotace, projekty

I.

 

 

Logo

ms-kublov-publicita-letak

Mateřská škola Kublov se zapojila v listopadu 2016 do Výzvy č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

O aktivitách projektu jste pravidelně informováni na domovské stránce !

II.

Mateřská škola Kublov se zapojila v listopadu 2018 do Výzvy č. 02 18 063 – Šablony II a získala dotaci /dle rozhodnutí č. 18 – 063/0010020-01/ ve výši 338.210,00

Název projektu Šablony pro Mateřskou školu Kublov II.

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010020

O aktivitách projektu jste pravidelně informováni na domovské stránce !

Šablony pro Mateřskou školu Kublov II

 

 

 

 

Reklamy