Evropské dotace, projekty

I.

Mateřská škola Kublov se zapojila v listopadu 2016 do Výzvy č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu Šablony pro MŠ Kublov

O aktivitách projektu jste pravidelně informováni na domovské stránce !

 

ms-kublov-publicita-letak

II.

Mateřská škola Kublov se zapojila v listopadu 2018 do Výzvy č. 02 18 063 – Šablony II a získala dotaci /dle rozhodnutí č. 18 – 063/0010020-01/ ve výši 338.210,00

Název projektu Šablony pro Mateřskou školu Kublov II.

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010020

O aktivitách projektu jste pravidelně informováni na domovské stránce !

Šablony pro Mateřskou školu Kublov II

Mateřská škola Kublov je zapojena do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

Cíl projektu:  Zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku prostřednictvím spolupráce všech relevantních aktérů, strategického plánování a realizace společných vzdělávacích aktivit

Návaznost na MAP I. (návaznost na definovanou vizi, priority a cíle MAP I. – akční plán MAP I. – výběr implementačních aktivit).

Zobrazit zdrojový obrázek

Co je MAP