Personální zajištění

V mateřské škole pracují 3 kvalifikované učitelky předškolního vzdělávání.
Práce celého týmu se opírá o jasně stanovenou kulturu organizace a vizi školy,společně vytvořenou.
Specializace jednotlivých zaměstnanců je plně využívána pro chod organizace.