Zajímavé odkazy

Na této stránce bychom rádi sdíleli zajímavé odkazy pro práci s dětmi i pro zábavu. Najdete zde  odkazy užitečné pro různé nestandardní situace v rodině. Velmi vítáme i Vaše doporučení.

Dokument Vize a strategie naší školy pro školní rok 2017/18

Strategie a vize rozvoje školy pro školní rok 2017-18

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání:

Informace o povinném předškolním vzdělávání pro rodiče

Rukověť pro rodiče předškolních dětí:

rukovet-pro-rodice-predskolnich-deti

/co by mělo zvládnout Vaše dítě před nástupem do školy/ 5-6 let

13418567_1049212465159916_5926237741305546511_o

Stravování

Na stránce Zdravá školní jídelna naleznete tipy pro zdravé stravování dětí, včetně několika zdravých receptů

Rozvoj dětí

Spoustu zdrama dostupných zajímavých materiálů pro práci s dětmi (pracovní listy, kartičky na procvičování písmenek a počítání pro předškoláky atp.) naleznete na těchto webech:

Ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení

Podpora pro rodiče v různých životních situacích

Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství:
Pedagogicko- psychologická poradna v Hořovicích, tel:+420 311 513 000
Pedagogicko- psychologická poradna v Berouně, tel:+420 311 637 119

Oblast sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby ČSSZ 

Sociálně-právní ochrana dětí – cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny OSPOD

Ředitelke školy Bc. Marie Rumpíková DiS je členkou Řídícího výboru MAP ORP Beroun. /Místní akční plán rozvoje vzdělávání obcí s rozšířenou působností Beroun/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt si klade za cíl vytvořit partnerství mezi všemi relevantním aktéry ve vzdělávání. V rámci projektu bude docházet ke sdílení příkladů dobré praxe a spolupráci mezi jednotlivými cílovými skupinami (školskými zařízeními, zřizovateli školských zařízení, dětmi a žáky, rodiči dětí a žáků, pedagogickými pracovníky, veřejností, pracovníky popularizujícími vědu).

O záměrech a záležitostech týkjících se MAP Beroun  si můžete přečíst map-orp-beroun.