2. třída

Druhá třída se nachází v přízemí budovy a navštěvuje ji celkem 24 dětí včetně dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Věkové složení dětí umožňuje intenzivní práci s dětmi vyžadujícími individuální přístup a také zde probíhá příprava dětí na školu.

13483025_1055565484524614_8922865370696846125_o

Denní režim

6.45- 8.15 –    scházení dětí, spontánní činnosti, výtvarné a pracovní, hudební, pohybové, dle zájmu dětí, individuální činnosti s předškoláky

8.15 – 8.45 –   ranní pohybové aktivity, individuální činnosti, relaxační a adaptační aktivity, výtvarné a pracovní činnosti dle volby učitelky a aktuální situace na třídě, příprava na svačinu

8.45 – 9.15 –   odchod na svačinu, pobyt v jídelně

9.15 – 11.45-  dopolední výchovně vzdělávací činnost, sebeobslužné činnosti v šatně, odchod na pobyt venku, pobyt venku, hravé a poznávací činnosti v přírodě, návrat do mš, sebeobslužné činnosti v šatně, hygienické návyky, příprava na oběd

12.00 – 12.30 – oběd, odchod dětí po obědě

12.30 – 15.00 – relaxační činnosti, příprava na odpolední odpočinek, odpolední odpočinek, relaxační činnosti, komunikativní činnosti, vyprávění nad knížkami, poslech pohádky, individuální činnosti s předškoláky na 1.třídě

15.00 – 15.30-  odpolední svačina

15.15 – 17.00 – odpolední činnosti dětí, rozchod domů