Zásady stravování v MŠ Kublov

12622487_958697070878123_449613370281852320_o

V roce 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví  metodický materiál-  Nutriční doporučení pro školní stravování. Tento materiál dlouho a důkladně konzultovalo ministerstvo s odbornými katedrami Lékařské fakulty UK , přičemž plánuje stále toto Nutriční doporučení /dále ND/ vylepšovat a doplňovat.  Spotřební koš určuje již několik let  bez větší změny  jaké výživové požadavky mají splňovat jídla uvařená ve školním stravování. Spotřební koš je stanovený vyhláškou Ministerstva školství (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování) a tudíž stále pro školní stravování závazný. Nový metodický materiál  by měl pomáhat vedoucím ve školním stravování, potažmo i ředitelům škol, orientovat se v  problematice zdravého stravování dětí lépe, z pohledu současných aspektů zdravé výživy..

Mateřská škola Kublov se řídí kriterii, která sledují úroveň  školního stravování a vycházejí z potřeb dětí i rodičů, kteří chtějí mít jistotu, že zatímco tráví svůj čas v práci, jejich dítě se ve školním zařízení kvalitně a dobře nají. Metodika je zatím pouze  informativní a stanovuje směr, kterým by se mělo každé zařízení školního stravování ubírat. Zdaleka nejde jen o zařazování nových pokrmů ale o způsob, jak tradiční českou kuchyni připravovat zdravěji a zároveň tak, aby dětem jídlo chutnalo. ND formuluje směr frekvenčního zastoupení jednotlivých pokrmů v jídelníčku školního stravování tak, aby bylo zajištěno naplňování výživových norem v souladu se zásadami zdravé výživy, což umožňuje správně nastavená četnost podávaných pokrmů v jídelníčku. Cílem je zajistit takovou frekvenci jednotlivých druhů podávaných pokrmů (potravin), aby z důvodu preference jednoho nebyl opomenut pokrm jiný, pro vyváženou stravu nezbytný.

Obsah a konkrétnost ND nás v Mateřské škole Kublov velmi zaujalo a viděli  jsme v něm jeden z chybějících prvků ve školství. Konkrétní cestu, kterou je možno se ubírat.

Již dlouho se v naší mateřské škole snažíme o hodnotné jídelníčky, které by měly  odpovídat současným  trendům ve výživě. Nejde nám ani tak o moderní záležitosti ve stravování, jako o prospěch, který si mohou naše děti do budoucna odnést ve formě stravovacích návyků. Všechny děti učíme  uplatňovat právo na aktivní volbu potravin. Učíme je  přemýšlet o výživě, dáváme jim možnost spoluutvářet jídelníček i podílet se osobně na přípravě vlastního jídla. Učíme je pít obyčejnou vodu, kterou mají kdykoli k dispozici, stejně jako další neslazené ale i mírně slazené nápoje. Mnohé děti obyčejnou vodu začali pít až ve školce a mnohé ji dnes samy často volí jako hlavní denní nápoj. Tím se vyhýbáme přílišné konzumaci skrytých cukrů. Stejně tak, jako zařazováním nízkoglykemických surovin. Děti mají k dispozici velké množství zeleniny čerstvé i tepelně upravené, zařazujeme staročeské obiloviny jako pohanku či jáhly. Bulgur, kus-kus, amaranth jsou již běžnou součástí naší kuchyně. Děti jsou skvělí strávníci. Většinou nemají předpojatost či  vyložený odpor k neznámému. Pokud jsou motivovány a jídelníček je živou součástí každého dne, je vždy veliká šance, že děti využijí všeho, co jim naše kuchyně nabízí.