Zápis

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem určí místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Tato informace bude zveřejněna měsíc dopředu na úřední desce Obce Kublov a na webových stránkách školy.

Zápis 2019 zde:

Zápis 2019