Zápis

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem určí místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Tato informace bude zveřejněna měsíc dopředu na úřední desce Obce Kublov a na webových stránkách školy.

Zápis 2018 zde:

Zápis 2018

 

Reklamy