Růženčin návrat :-)

Kublískovi, Kublince a nám všem se vrátilo z tábora kublátko Růženka.:-)

Děti jí připravily na uvítanou hostinu a hezky si s ní popovídaly. Už vědí, jak se dá řešit stesk, smutek nebo jak udělat kamarádovi radost.

Naši školní maskoti tvoří každodenní realitu ve školce.

 

Důležité informace k zahájení školního roku 2020/21

Vážení a milí rodiče,

moc se na Vás a Vaše děti po prázdninách těšíme.

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím k zahájení školního roku 2020/21.

Ráda bych zde přivítala zejména rodiče nově přijatých dětí, kteří dosud náš web nesledovali.

Jak již víte z sms zprávy, kterou jsem rozesílala, informační schůzka se bude konat 27.8.2020 od 16.00 hodin v budově mateřské školy.

Jelikož školy dostaly doporučení omezit akce pro více zúčastněných osob, všechny podstatné informace předám i na tyto stránky tak, abyste mohli sami zvážit, zda se dostavíte, či zda si informace raději přečtete v klidu zde.

Důležité informace

Informace pro rodiče

Směrnice – mimořádná pravidla covid

Opatření

 

VYBÍRÁM PODSTATNÉ:

PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ

Při prvním příchodu do mš se Vás ujme paní učitelka, která Vám ukáže skříňku  se značkou Vašeho dítěte a nasměruje Vás dále.

Dostanete k vyplnění:

a/evidenční list dítěte – důležitý dokument, který musí být odevzdán do týdne třídní učitelce.

Prosím, pokud je cokoli, co je důležité abychom věděli o Vašem dítěti, sepište informace na papír a předejte je učitelce.

Prosím, nezdržujte Váš odchod, pro dítě je lépe, rozloučíte-li se krátce. Adaptace potom probíhá kratší dobu a lépe.

PRO VŠECHNY RODIČE

Prosím, počítejte s tím, že první den dostanete k podpisu a aktualizaci:

a/telefonické a jiné kontaktní údaje

b/k podpisu seznámení se směrnicí a pravidly provozu zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid -19

S přáním klidných příštích dnů pro Vás všechny zdraví,  Marie Rumpíková, ředitelka MŠ Kublov

 

 

Loučení s předškoláky

V pátek 26.6. jsme se loučili s našimi předškoláčky, kteří odcházejí od nás do školy. Je vždy smutné, když naši školičku opouštějí děti, které zde strávily mnohé i několik let. Prioritou naší školky je vychovávat děti v lásce a přijetí se všemi aspekty odpovídajícího vzdělávání v rodinném prostředí kublovské školky.

Bude se nám po Vás stýskat milí Kubíčku S., Kubíčku H., Kubíčku S., Lilinko, Maruško, Žofinko, Terezko R., Nelinko, Terezko K., Honzíku, Vojtíšku, Janinko, Vašíku , Emičko a Maxíku . Přejeme Vám mnoho školních úspěchů a vždy se budeme těšit na viděnou s Vámi.

Děti a učitelky MŠ Kublov

Více fotografií v galerii

Důležité – platby

Vážení rodiče,

prosím o platbu stravného za měsíc květen 2020.

Dále prosím rodiče, jejichž děti docházely a budou docházet do mš v měsíci červnu, i pokud jen na pár dní, o platbu školného na měsíc červen 2020. Pokud dítě z důvodu mimořádných opatření či ohrožené skupiny do mš nedochází, je úplata za měsíc červen prominuta.

Prosím o platbu úplaty v hotovosti u ředitelky školy, nebo výjimečně posláním na účet mš s poznámkou, kde bude uvedeno jméno dítěte a to, že se jedná o úplatu na měsíc červen.

Dále Vás velmi prosím o nahlášení zájmu o prázdninový provoz naší mateřské školy /1.7.2020 – 10.7.2020/.

Děkuji a přeji hezké dny všem!

Marie Rumpíková

Den dětí v naší školce

Den dětí v naší školce byl velmi pestrý.

Splnili jsme spoustu úkolů na Velízu a našli jsme tam poklad.

Ve skřítkovém lese nám byly svěřeny housenky, postaráme se o ně jistě dobře, už víme trochu , jak na to. 🙂

Největší událostí dne však bylo to, že se nám ve školce narodila malá Růženka. Kublískovi a Kublince.  🙂

Všechno nejlepší všem dětem světa. 

Rozloučení s předškoláky

Milí rodiče,

po konzultaci s Hygienickou stanicí v Berouně musím, bohužel,  napsat, že letos se nebude konat tradiční přespání předškoláků v mš, stejně ani závěrečná besídka pro rodiče.

Pro děti připravíme hezké rozloučení ve školce v době provozu a je možné, že třeba přespání proběhne v červenci, kdy máme prvních 14 dní otevřeno. Vše ovšem záleží na kladném stanovisku KHS.

Prosím o pochopení.

Za MŠ Kublov Marie Rumpíková

Aktualizace

Vážení rodiče, podle posledních vyjádření ministra školství budeme moci využívat pro pobyt venku i přírodu mimo areál mateřské školy. 🙂

Velíz - posvátná hora boha pastýřů - Rakovnicko.cz

 

Těšíme se na všechny děti i rodiče.

M.Rumpíková