Základní informace o škole

166060_530874296993738_863182353_nMateřská škola v Kublově  je dvojtřídní škola s kapacitou 38 dětí. Nachází se v krásném a klidném prostředí lesů a téměř nezničené přírody,  kde se v současné době uvažuje o vytvoření chráněné přírodní zóny. V blízkosti Kublova se nachází hrady Žebrák a Točník, jako připomínka téměř pohádkového světa a též jako možnost aktivit poznávajících minulost lidstva.

Obec Kubov byla též rodištěm hudebního skladatele Zvonaře a právě zde patrně vznikla píseň „Čechy krásné, Čechy mé…“

V budově mateřské školy se v minulosti nacházela Obecná škola s prvním stupněm vzdělávání. Budova tvoří dominantu obce Kublov, je stará téměř 200 let, ale soustavně udržovaná obcí a prodchnutá sluncem, které se do ní opírá. Působí klidným a přívětivým dojmem, jak na děti, tak na dospělé pozorovatele.

V budově MŠ se nachází také knihovna a památník hudebního skladatele J.L.Zvonaře. K budově těsně přiléhá krásná zahrada s dostatkem prostoru pro pohybové vyžití dětí a pro akce s rodiči.

Právě poloha MŠ je největším pozitivem, které určuje sounáležitost s okolím, které chceme naší společnou prací tvořit.

Ředitelke školy  je členkou Řídícího výboru MAP ORP Beroun. /Místní akční plán rozvoje vzdělávání obcí s rozšířenou působností Beroun/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt si klade za cíl vytvořit partnerství mezi všemi relevantním aktéry ve vzdělávání. V rámci projektu bude docházet ke sdílení příkladů dobré praxe a spolupráci mezi jednotlivými cílovými skupinami (školskými zařízeními, zřizovateli školských zařízení, dětmi a žáky, rodiči dětí a žáků, pedagogickými pracovníky, veřejností, pracovníky popularizujícími vědu).

map-orp-beroun