Kritéria pro přijetí

Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou uveřejněna po projednání se zřizovatelem (Obec Kublov).

Pro rok 2019

IMG_0001