Srdíčkový den 14.2. 2018

SRDÍČKOVÝ DEN!

Ve středu 14.2. si v naší školce uděláme srdíčkový den plný vzájemné úcty, tolerance a sblížení.

Velmi Vás prosím, dejte dětem do školky maličký, drobný dáreček do tomboly. Každé dítě si jeden na oplátku přinese domů.

Těšíme se na krásný den strávený společně s dětmi!

 

Marie Rumpíková

Reklamy

Malá změna v čase – výlet!

Pozor, malá změna!!

Papoušek, Tropický, Pták, Barevné, Zvíře, Příroda

Odjezd do botanické zahrady zítra již v

7.30!!!!!

Děti, které nesnáší jízdu autobusem by měly doma dostat medikaci. Svačinu i pití pro děti budeme mít, prosím o malou „dobrotu“ na cestu pro radost 😊

Sláva, nazdar výletu 😊

Marie Rumpíková

 

 

Volby ve školce :-)

Děti si dnes vyzkoušely odpovědnost za vlastní rozhodnutí a být jako dospělí.

Zvolily si „prezidenta“ pro dnešní den. Jeho kompetencí bylo rozhodování spolu s paní učitelkou v případě problémové situace na třídě. 🙂

    

GDPR

Vážení rodiče, 25.5.2018 nabyde platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27.4.2016,, týkající se ochrany osobních dat. Pro účely nabytí platnosti zpracovávám audit organizace ve smyslu tohoto nařízení.

Nalezený obrázek pro gdpr

Shromažďování osobních dat v organizaci Mateřská škola Kublov vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů /dítě/ a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů /rodič/.

Kdy se jedná o zákonné normy? Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky a související s docházkou dítěte do mateřské školy. /evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád/

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

Údaje o osobách vyzvedávajících dítě z mš.

Údaje o dítěti požadované při účasti dítěte při soutěžích.

Souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte.

Souhlas se zveřejněním fotografií dětí na internetu, či nástěnce za účelem informovanosti, či propagace mateřské školy.

Připravila jsem pro Vás podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů a prosím Vás o vyzvednutí si záznamu na jednotlivých třídách.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu /po dobu docházky dítěte do naší mš/.

Připravuji třídní schůzky, kde Vám ráda zodpovím další dotazy k tomuto tématu.

Marie Rumpíková

Chystáme pro rodiče!

Milí rodiče dětí v Mateřské škole Kublov!

Na duben 2018 chystáme pro Vás rodiče zajímavou besedu s panem Markem Hermanem!

Nalezený obrázek pro marek Herman

Marek Herman je známý a uznávaný pedagog působící na Universitě Palackého v Olomouci a VŠE Praha teorii osobního rozvoje. Stál u začátku projektu „Začít spolu“, programu zaměřeného na výchovu dětí v mateřských školách, spolu s doc. Soňou Hermochovou se také podílel na vzniku programu „Dokážu to?“. Vede svoje vlastní semináře zaměřené hlavně na dvě velká témata: sebepoznání a na výchovu malých dětí do šesti let. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Byl také jedním z klíčových lidí, kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR. Napsal knihu „Najděte si svého marťana“, která se stala bestsellerem českých rodičů a pedagogů. „Když se vrátíte domů, tak vás to vždycky pohladí“ je jednoduchá myšlenka, která ho pohání a spojuje všechno, co dělá. Beseda bude financována mateřskou školou v rámci projektu Šablony pro MŠ Kublov.

Věřím, že Vás tato nabídka zaujme!

Tato beseda se bude konat ve spolupráci s MŠ Březová v této organizaci.

Termín  18.4.2018 v budově MŠ Březová od 16.00!