Platba stravného, duben 2019

Prosím o platbu stravného, vloženo.

Děkuji

 

Reklamy

Novinky

Divadlo, pohádka „O kůzlátkách“ 24.5.2019 v dopoledním režimu mateřské školy.

Dalším termín pro focení dětí je v úterý 28.5.2019. Tentokrát focení proběhne i v případě nepříznivého počasí. Děti se v tom případě budou fotit ve třídě.

Prosím moc rodiče o spolupráci při přípravě závěrečné besídky mateřské školy. Tentokrát je tématem lidová píseň. Prosím o bílé tričko či košili, holčičky o jednobarevnou sukénku a chlapci jednobarevné kalhoty, ne džíny. Termín besídky 28.6.2019 v sále Na Slovance.

Spaní pro předškoláky v mš, předběžně 6.6.2019.

Vložila jsem fotky z návštěvy v technickém muzeu /fotogalerie/

 

FOCENÍ

V pondělí 20.5.2019 bude ve školce probíhat focení dětí. V případě špatného počasí /déšť/ se focení přesune na jiný den. Focení by mělo probíhat venku. 🙂

Aktualizace – 20.5.2019 – focení přeloženo z důvodu špatného počasí. Děkuji za pochopení!

 

Předškoláci v technickém muzeu

Ve středu 15.5.2019 se předškoláci z naší mateřské školy zúčastní programu k polytechnickému vzdělávání. Tento program se bude konat v Technickém muzeu v Praze. Pojedeme s dětmi z Mateřské školy Březová autobusem od Slovanky v 7:30.

Prosím přiveďte předškoláčky do školky po 7:00. Ke Slovance půjdeme od školky společně.

Návrat je plánován kolem 13:00. Prosím o batůžek s pitím a něčím „na posilněnou“. Svačinu povezeme dětem ze školky.

Výlet s polytechnickou tematikou bude financován z dotačního programu Šablony pro Mateřskou školu Kublov.

Věřím, že si předškoláci užijí krásný den. 🙂

http://www.ntm.cz/aktivity/programy-pro-skoly/materske-skoly

K zápisu do Mateřské školy Kublov

Dne 2.5.2019 se dostavilo k zápisu k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 více dětí, než je možno v rámci stanovené kapacity mateřské školy přijmout.

Ve spolupráci se zřizovatelem /obcí Kublov/ byla stanovena kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Tato kritéria jsou v souladu se zákonem a nařízeními upravujícími řízení o přijímání dětí do mš.

Stanovená kritéria naleznete na těchto webových stránkách pod záložkou Zápis.

 

Zápis 2.5.2019

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kublov pro školní rok 2019/20

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 a to na:

Čtvrtek 2.5.2019 od 13:00 do 16.00 hod.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. /Zákon 561/2004 v platném znění/

Povinné předškolní vzdělávání platí pro děti, které dosáhnou věku 5 let před 1.9.2019.

Toto povinné předškolní vzdělávání neplatí pro děti s hlubokým mentálním postižením

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Školským obvodem obce Kublov je obec Kublov.

K zápisu prosím přineste vyplněnou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kublov a rodný list dítěte. Přihlášku najdete na webových stránkách mateřské školy, nebo se pro ni můžete zastavit osobně v mateřské škole.

Byli jsme na výletě

DEN ZEMĚ

V úterý 16.4. jsme jeli na akci pořádanou Domečkem Hořovice v Králově Dvoře. Vše bylo pro děti perfektně připraveno a myslím, že všechny jely domů nadšené. Děti poznávaly život včel a včelařů, různé druhy zvířat i rostlin, nerosty a minerály, různé druhy ryb a práci rybářů, viděli jsme sokolníka s dravými ptáky i vesmírné promítání. Zkrátka pro každého něco 🙂

Více fotografií v galerii 🙂