Zápis do Mateřské školy Kublov

Vážení rodiče, kteří se chystáte k zápisu do MŠ Kublov. Byla jsem nucena  pozměnit podmínky přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání i samotný formulář žádosti. Tento příspěvek je tedy finální upravený a platný pro zápis do Mateřské školy Kublov pro školní rok 2020/21.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis do Mateřské školy Kublov

se uskuteční ve dnech od 2.5.2020 – 16.5.2020.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. věku pěti let.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možné si stáhnout zde:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020 – fin

Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby, přičemž zároveň prosím o telefonické kontaktování na tel: 774 744 392:

1. do datové schránky školy – adresa pro podání-  h8uktpm

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání: prosím o telefonickou domluvu k určení termínu předání přihlášky

tel. č. : 774 744 392

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

PROSÍM PŘILOŽTE  PROSTOU KOPII RODNÉHO LISTU!

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vážení rodiče, pokud byste měli jakékoli dotazy kontaktujte ředitelku školy

na tel.č. 774 744 392.

Bc. Marie Rumpíková DiS, ředitelka Mateřské školy Kublov

 

Pomocník pro rodiče

Vážení rodiče, nabízím k uvážení a Vaší pozornosti skvělou pomůcku k vyhodnocení připravenosti Vašeho dítěte na školní docházku. Odkaz mi poskytla jedna maminka a může se stát opravdu výborným pomocníkem.

Nejprve se zaregistrujete, zadáte si věk a jméno Vašeho dítěte, poté vyplníte dotazník, který je zaměřen na všechny oblasti rozvoje dítěte nutné ke zvládnutí povinností školní docházky. /pozornost, motorické dovednosti, jazyk a řeč, zrakové či sluchové vnímání, sociální chování/
Po vyplnění dotazníku se zadané údaje vyhodnotí a Vy vidíte úroveň připravenosti Vašeho dítěte v jednotlivých oblastech. Skvělá je záložka Doporučení, kde máte vysvětleny jednotlivé oblasti rozvoje a jak pracovat s dítětem na eventuálním zlepšení jeho dovedností, či vědomostí. DOPORUČUJI všem!

https://rodic.isophi.education/login

DŮLEŽITÉ – ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Broumy

/z webových stránek ZŠ Broumy/

 Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis organizován bez přítomnosti dětí.

Podání žádosti

 Zákonní zástupci vyplní:

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list a zašlou do školy.

Nebo

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky, kterou spolu se zprávou z pedagogicko-psychologické poradny a doporučením dětského lékaře zašlou do školy.

Všechny formuláře jsou ke stažení na stránkách školy.

Žádosti lze zaslat:

  1. Datovou schránkou: hgp8jnc
  2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: zs.broumy@seznam.cz
  3. Poštou (obyčejná zásilka)
  4. Vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy

Termín pro podání žádostí je 1. – 15. 4. 2020

Po podání žádosti bude vašemu synovi/vaší dceři přiděleno registrační číslo, které zašleme na Váš e-mail. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy podle přidělených registračních čísel. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

Mgr. Libor Kuška

ředitel školy

Pro rodiče – důležité

Milí rodiče,

stále se jedná se zřizovatelem o přerušení provozu naší mateřské školy. Pravděpodobně dojde k přerušení provozu co nejdříve. Prosím všechny ty z Vás, kteří potřebujete potvrdit OČR, abyste mi zaslali svoji emailovou adresu formou sms zprávy /+420774 744 392/.

Zítra budu OČR potvrzovat a zašlu Vám je ve skenu na adresu, kterou mi oznámíte v sms .

Prosím, kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte mě kontaktovat. Jsem pro Vás na telefonu.

S přáním zdraví a vnitřního klidu, Marie Rumpíková.

 

 

Kublísek a Kublinka

Milí rodiče, pro další pokračování příběhů pro děti z naší školky, klikněte na novou stránku s názvem – Kublísek a Kublinka píší dětem, nebo na fb stránku MŠ Kublov.

Děkuji, že se s dětmi do našeho příběhu zapojujete. 🙂