Šablony pro Mateřskou školu Kublov

Mateřská škola Kublov získala finanční dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro rozvoj aktivit zaměřených na vzdělávání v oblasti ICT, spolupráci s rodiči dětí, další vzdělávání pedagogů školy a mnohé další, přesně stanovené aktivity.

Jsem potěšena, že se vzdělávací aktivity v naší školce posunou dalším směrem. Marie Rumpíková

Reklamy

Novinky a informace pro Vás

Zvu rodiče i přátele naší školky ke společnému čtení, můžete si vybrat příběh, či pohádku dle svého uvážení, jen prosím o zhodnocení vhodnosti obsahu pro děti do 6 let . Časově prosím tak do deseti minut.
Přijďte se s námi vrátit do dětských let a pomoci najít dětem ten správný vztah ke čtení a poznávání.

 

V rámci kolaudačního programu zveme rodiče- přijďte si posedět se svými dětmi do naší snoezelenové místnosti. Je třeba se objednat na určitý čas během odpoledního provozu mš

Na obrázku může být: 2 lidé

My tři králové

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám!

Spolu se třemi, nebo mnoha králi, přejeme všem lidem dobré vůle radost, zdraví a štěstí v novém roce 2019

/více fotografií ve fotogalerii/

Kouzelná komnata :-)

Díky sponzorům z řad rodičů vznikl projekt multismyslového prostoru. Děti tuto „kouzelnou komnatu“ dostaly ještě dodatečně od Ježíška
Snoezelen – multismyslové centrum, je považováno za volnočasovou, ale i edukační aktivitu s primárním důrazem na vzdělávání formou zkušeností a v neposlední řadě je již pojímána jako právoplatná terapeutická metoda, která má svůj řád, systém i pravidla.
Je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Jedná se o stimulaci a relaxaci. Je vědecky dokázáno, že působí na zlepšení zdraví – u psychických nemocí jako je stres, u fyzických onemocnění v rámci paliativní péče, při emocionálních potížích (deprese, agresivita), při poruchách koncentrace – ADHD a dalších. Snoezelen vede k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení.

Podmínkou je vybudování vhodného prostředí, osobní nasazení, adekvátní znalosti o konceptu, individuální, empatický přístup.

Vánoční den v naší školce

Milí rodiče, i letos k nám přijde Ježíšek, navštívit a potěšit hodné děti – to jsou u nás všechny :-). Vám rodičům bych chtěla poděkovat za dárečky, kterými jste naplnili krabice od bot pro děti z vyloučených lokalit. Pokud Vám doma zbylo ještě pár drobností i pro naše děti, budeme moc rádi, pokud ne, nevadí. Chtěla bych napsat, že si zde v naší školce všichni vážíme toho, že s námi prožíváte běžné dny, děkujeme za vstřícnost, milá slova i spolupráci.

Všem přeji, za celý kolektiv mateřské školy, krásné vánoční dny uprostřed rozzářených očí Vašich dětí, přeji pohodu, klid a rodinné štěstí. Vše jen nejlepší do nového roku 2019.

Marie Rumpíková za kolektiv MŠ Kublov