INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele, po dohodě s ředitelkou organizace, bude provoz Mateřské školy obnoven v plném rozsahu dne 18.5.2020.

https://www.kublov.cz/uredni_deska/aktualne/2020/05/05/Rozhodnut%C3%AD%20o%20obnoven%C3%AD%20provozu%20M%C5%A0%20Kublov.pdf

Věnujte prosím velikou pozornost následujícím informacím, které vycházejí z manuálu MŠMT pro znovuotevření mateřských škol./viz Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení/

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Veškeré podmínky tohoto manuálu je třeba dodržet bez výjimky a ředitel školy je povinen zpracovat vnitřní směrnici pro provoz školy v tomto výjimečném případě a zároveň předat informace, týkající se pobytu dětí v mateřské škole, zákonným zástupcům dětí.

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY do konce školního roku 2019/2020

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a ze školy je třeba dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

1/ Zakrytí  dýchacích cest a dodržení odstupů 2m.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

V žádném případě nesmí dojít ke shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

1/ Před vstupem do mateřské školy rodiče i děti použijí dezinfekční prostředek na ruce, který k tomu účelu bude připraven.

2/V šatně mateřské školy se budou s ohledem na prostor pohybovat vždy pouze dvě doprovázející osoby a dvě děti.

PRVNÍ DEN PŘÍCHODU NÁSTUPU DO MŠ PO JEJÍM ZNOVUOTEVŘENÍ RODIČE ODEVZDAJÍ VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ve kterém stvrdí následující informace pro školu:

1/ U dítěte se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2/ Rodiče byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Prohlášení si prosím stáhněte a vyplňte doma, případně bude k dispozici v mateřské škole.

příloha_čestné_prohlášení

Vymezení osob s rizikovými faktory dle MZ ČR:

1/ Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2/ Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3/ Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4/ Porucha imunitního systému, např.

a/při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b/při protinádorové léčbě,

c/po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5/ Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6/ Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7/ Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8/ Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

V budově mateřské školy

1/ Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje vždy v roušce.

2/Prosím doprovázející rodiče, aby zajistili, že neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem a osuší připraveným papírovým ručníkem.

3/Prosím doprovázející rodiče, aby se co nejméně dotýkali nábytku a vybavení mateřské školy.

4/ Do odvolání je zakázáno přinášet z domova jakékoli hračky.

5/ Rodiče zajistí dětem minimálně 3 kusy roušek pro případ ohrožení nákazou, které se projeví při pobytu dítěte v mš.

6/ Rodiče zajistí plastový box pro použité roušky, tyto roušky budou každý den odnášeny domů a měněny za čisté.

7/Pokud bude mít dítě při cestě do školy ústní roušku, rodiče ji dítěti sundají při příchodu do MŠ a odnesou si ji.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

1/ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

2/ Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do předem připravené samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

3/ Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného učitele.

Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Velmi důrazně žádáme rodiče, aby i při podezření na respirační onemocnění, zvážili přítomnost dítěte v MŠ ( např. i když se vám zdá, že dítě začíná kašlat apod.). Eliminujeme tak situace, kdy budeme nuceni všichni mít nasazenou roušku až do doby než si dítě vyzvednete (viz metodika MŠMT)

 

Školní stravování

1/ Bude probíhat školní stravování

Děti a pedagogové

Z nařízení MZ ČR děti a pedagogové v prostorách mateřské školy roušku nosit nemusí.

Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ, kde se budou skupiny dětí střídat.

PRO ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK PROVOZU PROSÍM VŠECHNY RODIČE O INFORMACI, KDY DÍTĚ NASTOUPÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

tel: 774 744 392

email: rumpikovamarie@seznam.cz

Vážení rodiče, informací je mnoho, jsem připravena odpovídat na Vaše dotazy. Děkuji za Vaši vstřícnost a součinnost po celou dobu výjimečného stavu, kdy byla naše mateřská škola uzavřena. Těším se na Vás i Vaše děti.

V Kublově 5.5.2020, ředitelka školy Marie Rumpíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.